Poníček nově umožňuje i nepravidelnou péči

Nepravidelná péče umožňuje rodičům, jejichž děti nedocházejí pravidelně do Školky Poníček, mimořádně tyto děti pohlídat, a to v rámci volných či neobsazených kapacit běžného provozu DS (kapacita max. 12 dětí v jeden okamžik). Minimální doba péče je stanovena na 3 hodiny v jednom dni - pohlídání dítěte na kratší dobu není možné. ČZU tímto krokem vychází vstříc rodičům, kterým vyhovoval model původního Dětského koutku ČZU Poníček. Oproti původnímu modelu je však tato forma péče placená, ovšem za nižší cenu než bylo původně avizováno.

Podmínkou pro využívání této formy péče je sdělení zájmu rodiče - zaměstnance ČZU - na e-mail ponicek@czu.cz a následné uzavření smlouvy o poskytování péče s tím, že je nutné dodržet základní předpoklady pro přijetí dítěte do Školky Poníček (zejména věk dítěte 2 až 6 let), vnitřní pravidla a další vnitřní předpisy (viz sekce Dokumenty na webu Poníčku). Po uzavření smlouvy již rodič může předem telefonicky rezervovat umístění dítěte (přesný postup je uveden ve Zvláštních pravidlech pro poskytování nepravidelné péče) s tím, že při včasné rezervaci je dítěti rovněž poskytnut oběd za dotovanou cenu. Úhrada péče a stravného je pak pohodlně realizována formou srážky ze mzdy za příslušný kalendářní měsíc.

Přesné informace jsou uvedeny v materiálech na webu Poníčku v sekci Dokumenty.